top of page

Vad jag har gjort tidigare / Mitä olen tehnyt aikaisemmin

2007

Teijo-Talot i Bjärnå -planeringsingenjör / Teijo-Talot Perniössä - suunnitteluinsinööri

2008-2011

Arkitektbyrå db-arkitekter ab i Ekenäs - konstruktionsplanerare / Arkkitehtitoimisto db-arkkitehdit oy Tammisaaressa - rakennesuunnittelija

2011- 2018 

Ab SKa-Plan Oy i Pargas - byggnadsingenjör / Ab SKa-Plan Oy Paraisilla - rakennusinsinööri

2012-2017 Konsult & Planering Lindblom 

Renovering, egnahemshus - Tenala 2012

Tillbyggnad, veranda - Nagu 2013

Ansvarig Arbetsledare, egnahemshus - Nagu 2013

Renovering - Nagu 2014

Ansvarig Arbetsledare, bastu - Nagu 2015

Ekonomibyggnad, Masku 2015

Nybyggnad, fritidshus - Nagu 2016

Ansvarig Arbetsledare , fritidshus - Nagu 2016

Renovering och tillbyggnad - Tenala 2016

Nybyggnad, egnahemshus i sten - Nådendal 2015

Grund till stockstuga, Nagu 2016

Ansvarig Arbetsledare, stockstuga - Nagu 2016

Garage 60 m2 -Nagu 2017

Ansvarig Arbetsledare, garage - Nagu 2017
 

2018 - Ab Pappila Design Oy

Bastu - Nagu 2018

Tillbyggand, fritidshus - Nagu 2018

Terrass, konstruktionsritningar - Bromarv 2018

Hamncafé Bromarv, konstruktionsritningar - Bromarv 2018

3D -bild, egnahemshus - Grankulla 2018

Allaktivitetshall, konstruktioner - Karis 2018

Gäststuga - Nagu 2018

Tillbyggnad - Pargas 2018

Renovering -  Åbo 2018 

Uppmätning av gammalt hus - Åbo 2018

Fritidshus, konstruktionsritningar - Bromarv 2018

Ny eldstad, åtgärdstillstånd - Pemar 2018

Tillbyggnad på befintligt garage - Rusko 2018

Fritidshus samt bastu, konstruktionsritningar - Iniö 2018

Radhus, huvudplanerare - Pargas 2018

Fritidshus och bastu -  Nagu 2018

Tillbyggnad samt renovering - Pargas 2018

Fritidshus, huvudplanerare - Nagu 2018

Fritidshus, tillbyggnad - Nagu 2018

bottom of page